Ole Frantzen

Ole Frantzen

Wichita Falls, USA
http://www.holidayinnsm.com/boligalarm-og-sikkerhet-i-hjemmet/
<p>Skulle du uansett ønske å tilknytte deg et vaktselskap, har boligalarmene vi selger mulighet for å kommunisere direkte med vatkselskapenes systemer. Du har med andre ord alle mulighetene som vaktselskapene tilbyr (inklusive direkte tilknytning til vakt